Wysokość czesnego: 850 zł za jeden miesiąc nauki, płatne przez 10 miesięcy w ciągu roku. Czesne obejmuje średnio 40 godzin lekcyjnych zajęć w miesiącu.

Jednorazowe wpisowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych roku szkolnego: 1.000 zł

Przewidywane koszty udziału w wakacyjnych zajęciach plenerowych: 1.500 zł

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach