Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach

Kto może się zapisać?

Uczniem szkoły może być osoba pełnoletnia, która ukończyła dowolną szkołę ponadgimnazjalną. Zapraszamy także absolwentów uczelni artystycznych, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem przyjęcia jest:

    – przesłanie CV, w wersji elektronicznej w pliku .pdf,
    – przedstawienie dotychczasowej działalności twórczej kandydata, w postaci zdjęć, filmów lub w innej formie wizualnej,
    – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla osób spoza Warszawy umożliwiamy komunikację przez Skype),
    – zapłata wpisowego.

Ile trwa kształcenie?

Kształcenie w Szkole „Ceramiq” trwa 2 lata, przez cztery semestry, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę, średnio co 2 tygodnie, z uwzględnieniem świąt i ferii. Jeden zjazd to w sumie 20 godzin lekcyjnych zajęć.

Ile jest miejsc na jednym roku?

Przewidujemy przyjęcie maksymalnie 7-8 uczniów.

Jaki dyplom otrzymam po ukończeniu szkoły?

Szkoła kształci w zawodzie plastyka, w specjalnościach techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika.

Jakie świadczenia zapewnia Szkoła?

Czesne pokrywa udział w zajęciach organizowanych przez Szkołę zgodnie z planem nauczania, korzystanie z pracowni w godzinach zajęć, przechowywanie niewykończonych prac uczniów, do czasu ich wykończenia, oraz koszty wypałów prac z ceramiki, wykonanych w ramach realizacji programu zajęć.

Szkoła zapewnia wszystkie materiały niezbędne do uczestniczenia w zajęciach, zgodnie z wymaganiami wykładowcy. Wyjątkiem są zajęcia z malarstwa, na które uczeń powinien samodzielnie przygotować materiały (podobrazie, pędzle oraz paletę farb).

Jakie inne przywileje ma uczeń szkoły?

– Stały rabat 10% na zakup mas ceramicznych, szkliw i narzędzi w sklepie stacjonarnym i internetowym „Ceramiq.pl”

– Stały rabat 20% na wypały prac ceramicznych, wykonanych poza normalnym programem zajęć.

– Możliwość korzystania z otwartej pracowni ceramicznej, poza godzinami zajęć, w cenie 80 zł/miesiąc (cena nie obejmuje materiałów, ani kosztów wypału prac).

Jakie są koszty kształcenia?

Wysokość czesnego: 850 zł za jeden miesiąc nauki, płatne przez 10 miesięcy w ciągu roku. Czesne obejmuje średnio 40 godzin lekcyjnych zajęć w miesiącu.

Jednorazowe wpisowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych roku szkolnego: 1.000 zł

Przewidywane koszty udziału w wakacyjnych zajęciach plenerowych: 1.500 zł