Szkoła kształci w zawodzie plastyka, w specjalnościach techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika.

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach