Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach

Kto może się zapisać?

Uczniem szkoły może być osoba pełnoletnia, która ukończyła dowolną szkołę ponadgimnazjalną. Zapraszamy także absolwentów uczelni artystycznych, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem przyjęcia jest:

    – przesłanie CV, w wersji elektronicznej w pliku .pdf,
    – przedstawienie dotychczasowej działalności twórczej kandydata, w postaci zdjęć, filmów lub w innej formie wizualnej,
    – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla osób spoza Warszawy umożliwiamy komunikację przez Skype),
    – zapłata wpisowego.

Ile trwa kształcenie?

Kształcenie w Szkole „Ceramiq” trwa 2 lata, przez cztery semestry, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę, średnio co 2 tygodnie, z uwzględnieniem świąt i ferii. Jeden zjazd to w sumie 20 godzin lekcyjnych zajęć.

Ile jest miejsc na jednym roku?

Przewidujemy przyjęcie maksymalnie 7-8 uczniów.

Jaki dyplom otrzymam po ukończeniu szkoły?

Szkoła kształci w zawodzie plastyka, w specjalnościach techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika.

Jakie świadczenia zapewnia Szkoła?

Czesne pokrywa udział w zajęciach organizowanych przez Szkołę zgodnie z planem nauczania, korzystanie z pracowni w godzinach zajęć, przechowywanie niewykończonych prac uczniów, do czasu ich wykończenia, oraz koszty wypałów prac z ceramiki, wykonanych w ramach realizacji programu zajęć.

Szkoła zapewnia wszystkie materiały niezbędne do uczestniczenia w zajęciach, zgodnie z wymaganiami wykładowcy. Wyjątkiem są zajęcia z malarstwa, na które uczeń powinien samodzielnie przygotować materiały (podobrazie, pędzle oraz paletę farb).

Jakie inne przywileje ma uczeń szkoły?

– Stały rabat 10% na zakup mas ceramicznych, szkliw i narzędzi w sklepie stacjonarnym i internetowym „Ceramiq.pl”

– Stały rabat 20% na wypały prac ceramicznych, wykonanych poza programem zajęć.

– Poza zajęciami szkolnymi, możliwość bezpłatnego korzystania z przestrzeni pracowni ceramicznej w godzinach jej otwarcia (nie obejmuje materiałów, ani wypału prac).

 

Jakie są koszty kształcenia?

Wysokość czesnego: 900 zł za jeden miesiąc nauki, płatne przez 12 miesięcy w I roku (wrzesień-sierpień) oraz przez 10 miesięcy w II roku (wrzesień-czerwiec). Czesne obejmuje średnio 40 godzin lekcyjnych zajęć w miesiącu.

Jednorazowe wpisowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych roku szkolnego: 1.000 zł

Szkoła organizuje w okresie wakacyjnym fakultatywne zajęcia plenerowe, w których uczeń może wziąć udział na zasadach dobrowolnego uczestnictwa, bez ponoszenia dodatkowych opłat.