Wysokość czesnego: 1050 zł za jeden miesiąc nauki, płatne przez 12 miesięcy w I roku (wrzesień-sierpień) oraz przez 10 miesięcy w II roku (wrzesień-czerwiec). Czesne obejmuje średnio 40 godzin lekcyjnych zajęć w miesiącu.

Jednorazowe wpisowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych roku szkolnego: 1.000 zł

Szkoła organizuje w okresie wakacyjnym fakultatywne zajęcia plenerowe, w których uczeń może wziąć udział na zasadach dobrowolnego uczestnictwa, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach,