Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła
Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie

telefon do szkoły i pracowni “Ceramiq”:
+ 48 22 12 55 020

e-mail:
info@ceramiq.pl

adres:
ul. Czyżewska 5, 02-908 Warszawa

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 11.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 15.00