Zajęcia z poszczególnych przedmiotów odbywają się dwa razy w miesiącu, podczas weekendowych zjazdów, w sobotę i w niedzielę. Szczegółowy opis programu dostępny jest po linkiem danego przedmiotu. Dane uzupełniane będą sukcesywnie.

Zajęcia obowiązkowe

1. Technologia mas ceramicznych

– Rozróżnienie mas ceramicznych używanych w ceramice artystycznej – teoria i praktyka.

– Przygotowanie masy do pracy ręcznej: sposoby wyrabiania gliny, sposoby sprawdzania stanu wyrobienia, sposób sprawdzania możliwości sklejania – praktyka.

– Poznanie technik lepienia poprzez wykonanie prostych form użytkowych:

  – technika wygniatania z kuli – ćwiczenia;
  – robienie kuli pustej w środku – ćwiczenia;
  – technika budowy form z wałków naczynie o nieregularnym kształcie – ćwiczenia;
  – technika budowy formy z rozwałkowanej gliny – pudełko prostopadłościenne – ćwiczenia;
  – łączenie różnych technik – ćwiczenia.

2. Technologia zdobienia ceramiki

– Praca nad powierzchnią gliny:

  – poznawanie możliwości tworzenia różnych faktur – ćwiczenia;
  – polerowanie gliny – ćwiczenia;
  – duet – zestaw naczyń. Wykonanie projektu, a następnie prac w glinie – ćwiczenia.

– Kolor w ceramice – angoba:

  – co to jest angoba i jak ją przygotować – teoria;
  – przygotowanie trzech kolorów angoby – ćwiczenia;
  – przygotowanie płytek do zdobienia angobą rożnymi sposobami: malowanie pędzlem, zdobienie rożkiem, wpuszczanie angoby w relief, nakładanie jednej na drugą – ćwiczenia;
  – przygotowanie naczynia do zdobienia angobą – ćwiczenia;
  – statyka – kompozycja na płaszczyźnie projekt i realizacja;
  – wykorzystanie trzech kolorów przygotowanej angoby – ćwiczenia;
  – użycie angoby do zdobienia wykonanej pracy – ćwiczenia.

– Barwienie masy:

  – przygotowanie trzech kolorów masy i pokaz użycia przygotowanych mas – ćwiczenia;
  – technika agatowa, przygotowanie 3 kolorów masy i wykonanie pracy – ćwiczenia.

– Patyna – co to jest i jak ją używać:

  – przygotowanie 3 kolorów patyny. Wykorzystanie wcześniej wykonanej pracy z fakturą – teoria i ćwiczenia;
  – harmonia, zaprojektowanie i wykonanie czterech pojemników z uwzględnieniem wykończenia patyną – ćwiczenia.

– Szkliwa:

  – podstawowe wiadomości. Surowce używane do robienia szkliw, tlenki barwiące. Wypalanie szkliwa – teoria;
  – przygotowanie trzech rodzajów szkliw z surowców – ćwiczenia;
  – sposoby szkliwienia. Nakładanie szkliwa na przygotowane wcześniej prace.

3. Toczenie na kole

– Toczenie miseczki:

  – przygotowanie masy do pracy na kole;
  – centrowanie gliny na kole;
  – otwieranie kuli, wyciąganie ścianki, sprawdzanie grubości ścianki i grubości dna;
  – odcinanie z koła, zdejmowanie wytoczonej pracy – ćwiczenia.

– Naczynie – zaprojektowanie i wykonanie według założeń:

  – doskonalenie toczenia na kole – powtarzanie toczenia dla uzyskania pożądanego kształtu i grubości ścianki – ćwiczenia.

– Obtaczanie:

  – wykończanie wytoczonej pracy od spodu – różne sposoby – ćwiczenia.

– Toczenie różnych kształtów:

  – narzędzia używane w pracy na kole garncarskim;
  – talerz, miska, walec, dzbanek, butla – ćwiczenia.

– Owal:

  – toczenie naczynia i robienie z niego formy owalnej;
  – robienie uchwytów do naczyń – wyciąganie, toczenie, wycinanie, wałek – ćwiczenia.

– Toczenie naczynia z pokrywką:

  – wykonanie naczynia, robienie pokrywki, obtaczanie i dopasowywanie wytoczonych elementów – ćwiczenia.

– Czajniczek:

  – zaprojektowanie, a następnie wykonanie czajniczka na kole;
  – wykonanie elementów, sklejanie, dopasowywanie, wykańczanie – ćwiczenia.

– Pojemnik – zaprojektowanie i wykonanie:

  – toczenie dwóch naczyń o tej samej średnicy;
  – sklejanie wytoczonych misek w celu uzyskania kuli lub innej większej formy – ćwiczenia.

– Zmiana kształtu naczynia z okrągłego na kwadrat, wielokąt lub kształt nieregularny – ćwiczenia.

– Bliźniaki:

  – projekt i wykonanie naczynia z dwóch toczonych elementów;
  – zdobienie angobą z wykorzystaniem techniki rożka – ćwiczenia.

– Zaprojektowanie patery okrągłej z założeniem wykorzystania zdobienia na kole i techniki sgraffito:

  – wykonanie pracy, wykończenie, zdobienie – ćwiczenia.

4. Projektowanie i kompozycja z elementami formierstwa

– Projektowanie, modelowanie, formowanie:

  – zajęcia wprowadzające do procesu projektowania ceramicznych form użytkowych;
  – dlaczego projektowanie jest ważnym elementem przy kolejnych etapach pracy z materiałem jakim jest glina ceramiczna;
  – techniki modelowania, formowanie i nadawanie kształtu, modyfikacja formy;
  – sporządzanie odlewów w formach.

– Formy gipsowe:

  – wykład wprowadzający do samodzielnego wykonywania form;
  – prezentacja – jak wykonać jednoczęściową formę do odlewów ceramicznych.

–  Od projektu do modelu. Od modelu do formy:

  – wykonywanie odręcznych projektów różnych form użytkowych oraz rzeźb;
  – na jakie aspekty w szczególności musimy zwracać uwagę przy ich tworzeniu;
  – zajęcia praktyczne prezentujące możliwości jakie daje masa ceramiczna przy tworzeniu modelu;
  – wykonanie formy gipsowej jednoczęściowej.

– Kompozycja przestrzenna z zastosowaniem różnych technik modelowania:

  – korekta projektów, kolejno wykonanie formy przestrzennej z zastosowaniem różnych technik modelowanie ręcznego; – – techniki i sposoby łączenia i zdobienia a wpływ na projekt i kompozycję;
  – wykorzystanie form do powielania w formie masy ceramicznej lepnej.

 

– Projekt z zastosowaniem różnych techniki zdobienia. Łącznie i rozdzielnie:

  – inkrustowanie, odciskanie, sgrafitto, ceramika agatowa;
  – jak różne techniki zdobienia wpływają na formę;
  – zdobienie masy lejnej;
  – wykonanie prototypu do wielokrotnego powielania.

– Formowanie kafli ceramicznych z wykorzystaniem form:

  – przygotowanie wspólnego projektu muralu ceramicznego;
  – wykorzystanie różnych technik zdobniczych poznanych do tej pory;
  – wykonanie prototypu oraz formy, która ułatwi powielanie wzoru/ kształtu.

6. Malarstwo studyjne, plenerowe, rysunek

– Podstawowe techniki malarskie, gwasz, tempera akwarela.
– Rysunek ołówkiem, rysunek tuszem.
– Szybkie szkice martwej natury. Studium martwej natury.
– Tworzenie projektów za pomocą kolaży.
– Kolor w przestrzeni ceramicznej. Podstawy teorii koloru i psychofizjologii widzenia.
– Malarstwo olejne i akrylowe. Możliwości medium.
– Projektowanie przestrzeni koloru.

7. Grafika warsztatowa

– Zajęcia poświęcone omówieniu sposobu pracy w pracowni technik sztuk graficznych:

  – prezentacja maszyn służących do druku, sposób i charakter ich funkcjonowania;
  – omówienie zasad bhp i higieny pracy;
  – pierwsze szkice projektowe.

– Rodzaje druku wypukłego:

  – linoryt – omówienie i realizacja projektów;
  – zastosowanie specjalistycznych dłut i linoleum stanowiącego matryce;
  – sposób przedruku projektu na matrycę przy udziale prasy drukarskiej;
  – rodzaje cięć;
  – wstęp do specyfikacji papierów graficznych;
  – realizacja grafiki autorskiej.

– Plexi, folia, sklejka, drewno – jako matryca:

  – połączenie druku wypukłego i wklęsłego przy jednoczesnym tożsamym sposobie cięcia;
  – nawiązanie do linorytu i wstęp do realizacji technik „metalowych”;
  – zapoznanie się z takimi narzędziami jak: rylec graficzny z kulka i gładzikiem, dremel, hwiejak, różne rodzaje tworzyw ściernych wprasowywanych w matrycę;
  – omówienie charakteru i rodzajów farb graficznych w zależności od ich zastosowania.

– Techniki metalowe – akwaforta, akwatinta, mezzotinta, sucha igła, miedzioryt:

  – płyta miedziana jako matryca – sposób przygotowania ( szlifowanie, polerowanie, wygładzanie krawędzi;
  – rodzaje szrafowania i sposoby pracy przy użyciu narzędzi do metod graficznych;
  – omówienie zasad pracy z piecem do napylania kalafonii;
  – sposoby trawienia płyt metalowych przy udziale chlorku żelaza III bądź kwasu azotowego;
  – nauka nakładania farby graficznej;
  – czym charakteryzuje się papier czerpany i różne jego rodzaje;
  – realizacja odbitek w technice druku wklęsłego;
  – omówienie wybranych przykładów wykonanych w wyżej wymienionych technikach.

– Druk płaski – litografia:

  – prezentacja techniki, kamieni litograficznych i sposób działania maszyny „Krauzego”;
  – szlifowanie i przygotowanie kamienia litograficznego.

9. Porcelana

– Jak to się robi w fabryce

– Charakter i właściwości gipsu

– Rodzaje form gipsowych

– Właściwości masy lejnej

– Przygotowanie masy lejnej:

  -upłynniacz i upłynnianie

– Właściwości mas na przykładzie różnych rodzajów mas porcelanowych do odlewania

– Zasady odlewania

– Łamanie zasad

10. Rzeźba

– Wykonanie rzeźby pełnej i płaskorzeźby o tematyce:

  – studium portretu,
  – studium postaci;
  – zwierzę – studium lub stylizacja;
  – motyw roślinny lub element architektoniczny;
  – kompozycja abstrakcyjna lub stylizacja dowolnego tematu;

11. Technologia wypału

– Technika wypału w piecu elektrycznym:

  – obsługa pieca;
  – przygotowanie prac do wypału biskwitowego, ładowanie do pieca.

– Wypalanie szkliwa – ustalenie krzywej wypału:

  – przygotowanie półek do pieca;
  – przygotowanie prac do wypalania;
  – ładowanie pieca, oklejanie furty lub klapy.