Niepubliczna Artystyczna Szkoła Cearmiki “Ceramiq” kształci w zawodzie plastyka, w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika.

Głównym założeniem Szkoły Ceramiki “Ceramiq” jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu technologii oraz technik i procesów tworzenia ceramiki artystycznej, rozwijanie talentów, uwrażliwianie na sztukę, rozbudzanie wyobraźni twórczej i pomoc w osiągnięciu swobody twórczej.

W celu realizacji swoich założeń szkoła angażuje grono nauczycieli, których wiedza i doświadczenie umożliwi uczniom połączenie teorii z praktyką, poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny uwzględniający indywidualne potrzeby każdego ucznia.

Szkoła “Ceramiq” kształci w cyklu dwuletnim, w trybie niestacjonarnym. Dwudniowe zjazdy odbywają się  w weekendy, zgodnie z harmonogramem ustalanym na początku każdego roku szkolnego.

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia szkoły jest uczestnictwo w warsztatach i wykładach oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.