Niepubliczna Artystyczna Szkoła Ceramiki “Ceramiq” kształci w zawodzie plastyka, w specjalności formy rzeźbiarskie, specjalizacja ceramika artystyczna.

Głównym założeniem Szkoły Ceramiki “Ceramiq” jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu technologii oraz technik i procesów tworzenia ceramiki artystycznej, rozwijanie talentów, uwrażliwianie na sztukę, rozbudzanie wyobraźni twórczej i pomoc w osiągnięciu swobody twórczej.

W celu realizacji swoich założeń szkoła angażuje grono nauczycieli, których wiedza i doświadczenie umożliwi uczniom połączenie teorii z praktyką, poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny uwzględniający indywidualne potrzeby każdego ucznia.

Szkoła “Ceramiq” kształci w cyklu dwuletnim, w trybie niestacjonarnym. Dwudniowy zjazd odbywa się  w jeden weekend w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalanym na początku każdego roku szkolnego.

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia szkoły jest uczestnictwo w warsztatach i wykładach oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

W zarysie przedstawiamy zakres tematyczny dwóch lat nauki. Jednak w naszym otoczeniu wciąż pojawiają się nowi artyści, z którymi chętnie nawiązujemy współpracę. Stawiamy na rozwój, a co za tym idzie i nasze tematy ewoluują.

Tematy zjazdów wyselekcjonowane spośród poniższych
– techniki wypalania w piecu opalanym drewnem. Przygotowanie prac pod wypał
– wypał w piecu opalanym drewnem. Omówienie rodzajów szkliw
– techniki graficzne, sitodruk
– techniki zdobienia ceramiki
– techniki grafiki artystycznej
– techniki toczenia na kole garncarskim
– obraz ceramiczny, płaskorzeźba
– techniki tworzenia mozaiki
– rzeźba a kolor
– Techniki zdobienia ceramiki. Farby ceramiczne
– Konstrukcja dużych form
– Techniki rzeźbiarskie z wykorzystaniem sylikonów. Odlewy gipsowe
– Formy przestrzenne “z ażurem”
– Technologia ceramiki
– Detal garncarski – ceramika dedykowana herbacie
– Jestem ceramikiem i co dalej?
– sztuka użytkowa projektowanie ceramiki, techniki modelowania
– budowa pieców opalanych drewnem – różne konstrukcje: o ciągu pionowym, poziomym i zwrotnym; wypał równoległy porównujący ich działanie
– techniki porcelany artystycznej, łamanie zasad teoria i praktyka
– kolor a ceramika. Struktura Szkliwa. Kompozycja gam kolorystycznych
– sztuka technologi koloru w ceramice, techniki szkliwienia
– szkliwa krystaliczne, skład i techniki wypalania
– techniki cięcia, stapianie fusing, fullfusing, reliefy, gięcie
– figuratywna rzeźba ceramiczna
– techniki graficzne, transfer na ceramikę
– obsługa pieca ceramicznego, pakowanie, krzywa wypalania, obsługa programatora
– ceramika agatowa, barwienie w masie
– wypały alternatywne raku, pit fire, naked raku, horsehair