Niepubliczna Artystyczna Szkoła Cearmiki “Ceramiq” kształci w zawodzie plastyka, w specjalności formy rzeźbiarskie, specjalizacja ceramika artystyczna.

Głównym założeniem Szkoły Ceramiki “Ceramiq” jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu technologii oraz technik i procesów tworzenia ceramiki artystycznej, rozwijanie talentów, uwrażliwianie na sztukę, rozbudzanie wyobraźni twórczej i pomoc w osiągnięciu swobody twórczej.

W celu realizacji swoich założeń szkoła angażuje grono nauczycieli, których wiedza i doświadczenie umożliwi uczniom połączenie teorii z praktyką, poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny uwzględniający indywidualne potrzeby każdego ucznia.

Szkoła “Ceramiq” kształci w cyklu dwuletnim, w trybie niestacjonarnym. Dwudniowe zjazdy odbywają się  w weekendy, zgodnie z harmonogramem ustalanym na początku każdego roku szkolnego.

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia szkoły jest uczestnictwo w warsztatach i wykładach oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

W zarysie przedstawiamy zakres tematyczny dwóch lat nauki. Jednak w naszym otoczeniu wciąż pojawiają się nowi artyści, z którymi chętnie nawiązujemy współpracę. Stawiamy na rozwój, a co za tym idzie i nasze tematy ewoluują.

Tematy zjazdów na I rok
– techniki wypalania w piecu opalanym drewnem. Przygotowanie prac pod wypał. 14h
– wypał w piecu opalanym drewnem. Omówienie rodzajów szkliw. 14h
– techniki graficzne, sitodruk 28h
– techniki zdobienia ceramiki 7h
– techniki grafiki artystycznej 7h
– techniki toczenia na kole garncarskim 14h
– obraz ceramiczny, płaskorzeźba 28h
– techniki tworzenia mozaiki 14h
– rzeźba a kolor 14h
– Techniki zdobienia ceramiki. Farby ceramiczne 14h
– Konstrukcja dużych form 14h
– Techniki rzeźbiarskie z wykorzystaniem sylikonów. Odlewy gipsowe 14h
– Formy przestrzenne “z ażurem” 28h
– Technologia ceramiki 28h
– Detal garncarski – ceramika dedykowana herbacie 14h
– Jestem ceramikiem i co dalej? 4h
– Oprawa ceramiki w metale szlachetne i półszlachetne. 24h

Tematy zjazdów na II rok
– sztuka użytkowa projektowanie ceramiki, techniki modelowania 28h
– budowa pieców opalanych drewnem – różne konstrukcje: o ciągu pionowym, poziomym i zwrotnym; wypał równoległy porównujący ich działanie 14h
– techniki porcelany artystycznej, łamanie zasad teoria i praktyka 42h
– kolor a ceramika. Struktura Szkliwa. Kompozycja gam kolorystycznych 28h
– sztuka technologi koloru w ceramice, techniki szkliwienia 14h
– szkliwa krystaliczne, skład i techniki wypalania 14h
– techniki cięcia, stapianie fusing, fullfusing, reliefy, gięcie 28h
– figuratywna rzeźba ceramiczna 28h
– techniki graficzne, linoryt, sucha igła, sitodruk, monotypia, transfer na ceramikę 21h
– obsługa pieca ceramicznego, pakowanie, krzywa wypalania, obsługa programatora 7h
– rysunek 14h
– ceramika agatowa, barwienie w masie 14h
– wypały alternatywne raku, pit fire, naked raku, horsehair 28h