Jak zostać nauczycielem w Szkole Ceramiki “Ceramiq”?

Jeśli jesteś:

   – artystą ceramikiem,

 

   – chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem pracy twórczej,

 

   – przekazać posiadaną wiedzę i umiejętności,

 

  – potrafisz uczyć z pasją i zaangażowaniem?

skontaktuj się z nami!

Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o przedstawienie CV zawierającego informację o dotychczasowej działalności na polu ceramiki artystycznej lub w pokrewnych dziedzinach sztuki. Mile widziane będzie także przedstawienie zarysu programu nauczania wybranego przedmiotu.

W sprawach nawiązania współpracy prosimy o kontakt przez e-mail: info@ceramiq.pl lub telefonicznie: 603.243.006