Agnieszka BarnatNiepubliczna Artystyczna Szkoła Ceramiki “Ceramiq” jest pierwszą w Warszawie przestrzenią kształcenia artystów ceramików. Działamy na podstawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła wyróżnia się autorskim programem nauczania, który jest skoncentrowany na zagadnieniach ściśle związanych z ceramiką artystyczną, co nadaje szkole unikalny charakter.

Założycielką Szkoły Ceramiki “Ceramiq” jest Agnieszka Barnat – artystka grafik, ceramik, mgr sztuki, absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.  Od 2006 roku prowadzi działalność pedagogiczną w dziedzinie ceramiki artystycznej i graficznej organizując kursy i warsztaty we własnej pracowni oraz jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Sztuka; obecnie pełni funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela w założonej przez siebie szkole ceramiki Ceramiq.

Oferta edukacyjna Szkoły Ceramiki „Ceramiq” adresowana jest do absolwentów uczelni artystycznych, liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych, techników oraz innych szkół ponadgimnazjalnych – jednym słowem wszystkich, którzy pragną poznać lub rozwinąć znajomość technologii tworzenia ceramiki oraz zdobyć umiejętności praktyczne w tej dziedzinie.

Posiadamy także bogatą ofertę zajęć i warsztatów w ramach doskonalenia zawodowego, poczynając od kursów pierwszego stopnia dla początkujących, do specjalistycznych szkoleń adresowanych do doświadczonych ceramików.