Agnieszka Barnat Szkoła Ceramiki „Ceramiq” kształci artystów ceramików. Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła wyróżnia się autorskim programem nauczania, który jest skoncentrowany na zagadnieniach ściśle związanych z ceramiką artystyczną, co nadaje szkole unikalny charakter.

Założycielką Szkoły Ceramiki „Ceramiq” jest Agnieszka Barnat – artystka grafik, ceramik, mgr sztuki, absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.  Działalność pedagogiczną w dziedzinie ceramiki artystycznej i graficznej prowadzi od 2006 r. Obecnie pełni funkcję dyrektora i nauczyciela w założonej przez siebie szkole ceramiki Ceramiq.

Oferta edukacyjna Szkoły Ceramiki „Ceramiq” adresowana jest do absolwentów uczelni artystycznych, liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych, techników oraz innych szkół ponadgimnazjalnych – jednym słowem wszystkich, którzy pragną poznać lub rozwinąć znajomość technologii tworzenia ceramiki oraz zdobyć umiejętności praktyczne w tej dziedzinie.

Szkoła „Ceramiq” daje możliwość nauki w pełnym, 2-letnim cyklu zajęć, które odbywają się w formie weekendowych zjazdów. Organizujemy także zajęcia, warsztaty i kursy tematyczne, na których uczymy wybranych technik tworzenia z gliny lub porcelany.