Nauczyciele Szkoły Ceramiki Ceramiq

Agnieszka Barnat – mgr sztuki, techniki graficzne w zastosowaniu zdobienia ceramiki.
Iwona Cur – mgr sztuki, grafika artystyczna, rysunek.
Dorota Grześkiewicz – mgr sztuki, techniki graficzne
Katarzyna Harasym – mgr sztuki techniki szklarskie
Rytis Konstantinavicius – mgr sztuki, rzeźba
Bartek Mejor – mgr sztuki, wzornictwo
Andrzej Mędrek – ceramik, technologia szkliw
Janina Myronova – dr sztuki, rzeźba
Dariusz Osiński – ceramiczne formy przestrzenne
Grzegorz Ośródka – mgr architektury, garncarstwo oraz alternatywne techniki wypalania
Monika Patuszyńska – mgr sztuki, technologia mas ceramicznych
Dominika Pinczak – mgr sztuki, techniki toczenia na kole garncarskim
Maciej Rybka – inż. chemik-ceramik technologia ceramiki
Justyna Staśkiewicz-Jonak – dr sztuki, malarstwo
Aleksandra Stępień – mgr sztuki, techniki graficzne, sitodruk
Weronika Surma – dr sztuki, płaskorzeźba
Jurek Szczepkowski – techniki toczenia na kole garncarskim
Jacek Tratkiewicz  – technologia wypału
Tadeusz Walter – mgr sztuki, technologia zdobienia ceramiki
Anna Wszyndybył – mgr sztuki, rzeźba