Nauczyciele Szkoły Ceramiki Ceramiq

Agnieszka Barnat – mgr sztuki, techniki graficzne w zastosowaniu zdobienia ceramiki.
Iwona Cur – mgr sztuki, grafika artystyczna, rysunek.
Monika Patuszyńska – mgr sztuki, technologia mas ceramicznych.
Justyna Staśkiewicz-Jonak – dr sztuki, malarstwo.
Maciej Rybka – inż. chemik-ceramik technologia ceramiki
Anna Wszyndybył – mgr sztuki rzeźba
Aleksandra Stępień – mgr sztuki  techniki graficzne Sitodruk
Katarzyna Harasym – mgr sztuki techniki szklarskie
Jacek Tratkiewicz  – technologia wypału
Jurek Szczepkowski – techniki toczenia na kole
Tadeusz Walter – mgr sztuki, technologia zdobienia ceramiki.