– Wykonanie rzeźby pełnej i płaskorzeźby o tematyce:

    – studium portretu,
    – studium postaci;
    – zwierzę – studium lub stylizacja;
    – motyw roślinny lub element architektoniczny;
    – kompozycja abstrakcyjna lub stylizacja dowolnego tematu;

Posted in: Zajęcia obowiązkowe,