– Rozróżnienie mas ceramicznych używanych w ceramice artystycznej – teoria i praktyka.

– Przygotowanie masy do pracy ręcznej: sposoby wyrabiania gliny, sposoby sprawdzania stanu wyrobienia, sposób sprawdzania możliwości sklejania – praktyka.

– Poznanie technik lepienia poprzez wykonanie prostych form użytkowych:

    – technika wygniatania z kuli – ćwiczenia;
    – robienie kuli pustej w środku – ćwiczenia;
    – technika budowy form z wałków naczynie o nieregularnym kształcie – ćwiczenia;
    – technika budowy formy z rozwałkowanej gliny – pudełko prostopadłościenne – ćwiczenia;
    – łączenie różnych technik – ćwiczenia.

Posted in: Zajęcia obowiązkowe,