– Jak to się robi w fabryce

– Charakter i właściwości gipsu

– Rodzaje form gipsowych

– Właściwości masy lejnej

– Przygotowanie masy lejnej:

    -upłynniacz i upłynnianie

– Właściwości mas na przykładzie różnych rodzajów mas porcelanowych do odlewania

– Zasady odlewania

– Łamanie zasad

Posted in: Zajęcia obowiązkowe,