– Projektowanie, modelowanie, formowanie:

  – zajęcia wprowadzające do procesu projektowania ceramicznych form użytkowych;
  – dlaczego projektowanie jest ważnym elementem przy kolejnych etapach pracy z materiałem jakim jest glina ceramiczna;
  – techniki modelowania, formowanie i nadawanie kształtu, modyfikacja formy;
  – sporządzanie odlewów w formach.

– Formy gipsowe:

  – wykład wprowadzający do samodzielnego wykonywania form;
  – prezentacja – jak wykonać jednoczęściową formę do odlewów ceramicznych.

–  Od projektu do modelu. Od modelu do formy:

  – wykonywanie odręcznych projektów różnych form użytkowych oraz rzeźb;
  – na jakie aspekty w szczególności musimy zwracać uwagę przy ich tworzeniu;
  – zajęcia praktyczne prezentujące możliwości jakie daje masa ceramiczna przy tworzeniu modelu;
  – wykonanie formy gipsowej jednoczęściowej.

– Kompozycja przestrzenna z zastosowaniem różnych technik modelowania:

  – korekta projektów, kolejno wykonanie formy przestrzennej z zastosowaniem różnych technik modelowanie ręcznego; – – techniki i sposoby łączenia i zdobienia a wpływ na projekt i kompozycję;
  – wykorzystanie form do powielania w formie masy ceramicznej lepnej.

 

– Projekt z zastosowaniem różnych techniki zdobienia. Łącznie i rozdzielnie:

  – inkrustowanie, odciskanie, sgrafitto, ceramika agatowa;
  – jak różne techniki zdobienia wpływają na formę;
  – zdobienie masy lejnej;
  – wykonanie prototypu do wielokrotnego powielania.

– Formowanie kafli ceramicznych z wykorzystaniem form:

  – przygotowanie wspólnego projektu muralu ceramicznego;
  – wykorzystanie różnych technik zdobniczych poznanych do tej pory;
  – wykonanie prototypu oraz formy, która ułatwi powielanie wzoru/ kształtu.

Posted in: Zajęcia obowiązkowe,