Czesne pokrywa udział w zajęciach organizowanych przez Szkołę zgodnie z planem nauczania, korzystanie z pracowni w godzinach zajęć, przechowywanie niewykończonych prac uczniów, do czasu ich wykończenia, oraz koszty wypałów prac z ceramiki, wykonanych w ramach realizacji programu zajęć.

Szkoła zapewnia wszystkie materiały niezbędne do uczestniczenia w zajęciach, zgodnie z wymaganiami wykładowcy. Wyjątkiem są zajęcia z malarstwa, na które uczeń powinien samodzielnie przygotować materiały (podobrazie, pędzle oraz paletę farb).

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach,