Uczniem szkoły może być osoba pełnoletnia, która ukończyła dowolną szkołę ponadgimnazjalną. Zapraszamy także absolwentów uczelni artystycznych, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem przyjęcia jest:

    – przesłanie CV, w wersji elektronicznej w pliku .pdf,
    – przedstawienie dotychczasowej działalności twórczej kandydata, w postaci zdjęć, filmów lub w innej formie wizualnej,
    – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla osób spoza Warszawy umożliwiamy komunikację przez Skype),
    – zapłata wpisowego.

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach,