Kształcenie w Szkole „Ceramiq” trwa 2 lata, przez cztery semestry, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Posted in: Zasady rekrutacji w pytaniach i odpowiedziach