Zapraszamy na Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski
w dniach 24 – 27 czerwca 2014 roku.

Tematem przewodnim pleneru są techniki rzeźbiarskie. Będziemy wykorzystywać różne masy ceramiczne, w tym w masę porcelanową. Poznamy techniki zdobienia i wykańczania rzeźb.

Do dyspozycji plenerowiczów będzie piec do raku oraz koła garncarskie. Możliwa będzie nauka dla początkujących jak i zaawansowanych. Formy toczone na kolę będą wykorzystywane do budowania form rzeźbiarskich. W trakcie pleneru będziemy gościć formierza, który pomoże samodzielnie wykonać odlew formy.

Plener odbędzie się w malowniczym dworku pod Warszawą, w miejscowości Somianka.

Pracujemy w znakomitych materiałach pod okiem artysty Justyny Jonak.

Cena: 1200 zł
Możliwość noclegu 75zł / 1 nocleg

Skończone prace stają się własnością twórcy-uczestnika.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub przez formularz sklepu Ceramiq.pl dostępny na stronie www.ceramiq.pl oraz wpłata na konto lub w kasie sklepu zaliczki w wysokości 50% ceny warsztatów. W przypadku rezygnacji co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi zwracana jest wpłacona zaliczka. W przypadku, kiedy rezygnacja zgłoszona zostanie później niż na 5 dni przed zajęciami – zaliczka nie jest zwracana.

Organizator sobie prawo do fotografowania prac i wykorzystania zdjęć w celu promowania działalności Szkoły Ceramiq.
Informacje na temat pleneru uzyskać można pod numerem telefonu 222-501-940 lub 881-704-707 albo wysyłając wiadomość na adres mailowy info@ceramiq.pl