Justyna Staśkiewicz–Jonak jest absolwentką Wydziału Malarstwa warszawskiej EAS, gdzie w  2010 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Wiesława Garbolińskiego.  Ukończyła Wydział Fotografii poznańskiej ASP oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu  Warszawskiego. W 2017 r. ukończyła studia doktoranckie na  Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP pod opieką artystyczną prof. Jacka Dyrzyńskiego, a w zakresie specjalizacji z ceramiki pod kierunkiem dr hab. Stanisława Bracha. Otwarła przewód doktorski na macierzystym wydziale. Wyróżniana stypendium rektorskim dla najlepszych doktorantów. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rzeźbą ceramiczną, fotografią. Czerpie inspirację z natury, tworzy obrazy zwarte o  syntetycznej, przejrzystej kompozycji.