Rytis Konstantinavičius, Litwin pochodzenia polskiego urodzony w Komi Autonomicznej Republice na Syberii. Absolwent Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, studiował na wydziale Ceramiki i Szkła, katedra Ceramiki . Obecnie pracuje jako wykładowca ASP we Wrocławiu w I Pracowni Ceramiki Artystycznej pod kierownictwem prof. Przemysława Lasaka. Zajmuje się rzeźbą ceramiczną gdzie głównym tematem jest człowiek współczesny, świat jednostki…oraz malarstwem abstrakcyjnym. W 2015 roku wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie największego ceramicznego naczynia na Świecie. Brał udział w 11 wystawach indywidualnych w 79 wystawach zbiorowych zagranicznych oraz krajowych, brał udział w 32 sympozjach krajowych oraz zagranicznych.