Dominika Pinczak – Zabawa formą – odlewanie z mas lejnych

Absolwentka Liceum Plastycznego w Kaliszu oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. Dyplom magisterski zaprezentowany na wystawie Sztuka Przejścia ’19 – Najlepsze Dyplomy ASP we Wrocławiu w Galerii BWA we Wrocławiu, 2019. Zdobywczyni stypendium rektora dla najlepszych studentów … Continue reading