Rzeźba Ceramiczna

rzezba_3

Szkoła ceramiki Ceramiq serdecznie zaprasza na nową formułę autorskich warsztatów rzeźby ceramicznej. Będą się one odbywały według pomysłu artystki rzeźbiarki, Pani Anny Wszyndybył, uczestniczki wielu wystaw, sympozjów, plenerów w kraju i za granicą. Prace artystki znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych m.in.: w Polsce, USA, Francji, Danii, Holandii, Niemczech.

Warsztaty rzeźby ceramicznej to propozycja spotkań dla osób na każdym poziomie zaawansowania pracy w glinie. Dla chcących poznać to zagadnienie jak również dla tych, którzy pracując z rzeźbą chcą poszerzyć dotychczasową wiedzę. Jest to również możliwość skorzystania z konsultacji w tworzeniu rzeźb na zlecenie.

Zajęcia są prowadzone według indywidualnego toku pracy każdego uczestnika.

Program zajęć daje możliwość:

– poznania teorii rzeźby ceramicznej,

– umiejętności budowania świadomej bryły,

– poznania środków wyrazu jak: kontrast, kształt, faktura,

– nauki kompozycji, proporcji, estetyki oraz waloru,

– tworzenie portretu, postaci anatomicznej, abstrakcji i kompozycji,

– rozwijania i doskonalenia umiejętności na każdym poziomie zaawansowania.

Każdy uczestnik, który odbędzie min. 4 zajęcia otrzyma dyplom ukończenia kursu wystawiony przez Niepubliczną Artystyczną Szkołę Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie.


Cena: 320 zł./ 4 spotkania

           90 zł./ 1 spotkanie

W cenie kursu znajdują się wszystkie potrzebne materiały, narzędzia oraz wypał prac.

Gotowe prace są własnością autorów.
Herbata, kawa, poczęstunek – na miejscu.
Skończone przedmioty są własnością uczestnika.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub poprzez sklep internetowy www.ceramiq.pl oraz wpłata na konto lub w kasie sklepu zaliczki w wysokości 50% ceny warsztatów. W przypadku rezygnacji co najmniej na 4 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi zwracana jest wpłacona zaliczka. W przypadku, kiedy rezygnacja zgłoszona zostanie później niż na 4 dni przed zajęciami – zaliczka nie jest zwracana.

Pracownia zastrzega sobie prawo do sfotografowania przedmiotów w celu promowania działalności placówki.
Informacje na temat kursu uzyskać można wysyłając wiadomość na adres info@ceramiq.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 534 146 00.

rzezba_4 rzezba_2 rzezba_1