Marzec z Weroniką Surmą

W tym miesiącu z naszymi uczniami będzie pracować Weronika Surma, artystka wizualna. Ceramika artystyczna to dziedzina, którą głównie się zajmuje. Tworzy obrazy ceramiczne, na płaszczyźnie których łączy w spójną całość różne dziedziny sztuki tj. rysunek, rzeźbę i malarstwo. W swoich pracach inspiruje się ciałem ludzkim, kładąc nacisk na kolor i formę, wykorzystuje wyjątkowe podobieństwo gliny do materii ludzkiej – głównie jej barwę i cielesność. Szczególnie absorbują ją współzależności między ceramiką a człowiekiem, zwłaszcza zależności ceramiki i kobiet.