Plener ceramiczny 9-16 lipca 2016

Zapraszamy na plener ceramiczny organizowany przez Szkołę Ceramiki “Ceramiq” we współpracy z malowniczym dworkiem w Danowie.

W programie pleneru jest rozwijanie artystycznych umiejętności w zakresie ceramiki artystycznej.

Zakres programu obejmuję kurs 1-go stopnia oraz elementy drugiego stopnia. Prace zostaną zbiskwitowane i wypalone w technice raku lub szkliwami tradycyjnymi. W przemiłej atmosferze będziemy delektować się sztuką i przyrodą. Zapraszamy.

W programie zajęć między innymi:
– podstawowe metody kształtowania ceramiki (formowanie z bryły, formowanie z plastra, metoda wałeczkowa), użycie form gipsowych;
– zdobienie ceramiki (ryt wklęsły, wypukły, płaskorzeźba, ażur), użycie kolorowych mas;
– szkliwienie, malowanie podszkliwne biskwitów;
– użycie szkła w wypałach ceramicznych;
– zdobienie techniką majolikową;
– barwienie pigmentami mas plastycznych;
– ceramika agatowa;
– zdobienie farbami naszkliwnymi;
– techniki maskowania: maska woskowa i lateksowa;
– technikę sgraffito;
– techniki intaglio;
– monotypię z zastosowaniem tlenków i pigmentów;
– odwzorowywanie szablonu;
– polerowanie gliny.

Terminy zajęć: 9 – 16 lipca 2016 roku

Koszt pleneru: 1499,00 zł (cena zawiera nocleg, pełne wyżywienie, materiały, instruktora ceramiki, wypał wybranych prac).
Koszt noclegu i wyżywienia: 700,00 zł

Ważne:
Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest wcześniejsze zgłoszenie osobiste, telefoniczne pod numerem telefonu 534 146 000 lub mailowe pracownia@ceramiq.pl oraz wniesienie opłaty.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w plenerze zwalnia z ponoszenia kosztu wpisowego podczas rekrutacji w 2016 do Niepublicznej Artystycznej Policealnej Szkoły Ceramiki “Ceramiq” w Warszawie.