Szkoła ceramiki rozpoczyna swoją działalność

src008

Szkoła ceramiki “Ceramiq” jest pierwszą w Warszawie szkołą, która kształci w dziedzinie ceramiki artystycznej, dając możliwość zdobycia zawodu plastyka. Szkoła działa na podstawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym założeniem szkoły jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do rozwijania swojej wiedzy w zakresie sztuki ceramiki, rozwijania wyobraźni artystycznej i technologicznej oraz umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

Program zajęć angażuje do indywidualnej pracy z każdym uczniem. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów weekendowych, według ustalonego harmonogramu. Nauka w szkole kończy się obroną pracy dyplomowej.