Wpis do rejestru szkół

src003

Wniosek o rejestrację szkoły został złożony. Oczekujemy na zaświadczenie o wpisie do rejestru. Szkoła została zarejestrowana. Od 1 lipca 2013 r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi we wrześniu.