Pracownia Ceramiq zaprasza na darmowe warsztaty płaskorzeźby. Artystka wykona z nami ceramiczne ujęcia twarzy w różnych odsłonach emocji. Radość, smutek, zaskoczenie, śmiech oraz wiele innych odczuć.

Zajęcia poprowadzi Pani Julia Dedal. Z twórczością Pani Julii można zapoznać się na stronie
http://sculpture-yulia.com/home%20pl.html.
 
Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Chełmska 21 bud 4a
 
Termin zajęć: 15.12.2016 w godzinach 17:00-20:00.
 
Ilość miejsc: 12
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na utrwalenie swoich prac należy uwzględnić koszt wypału (7,90zł/kg).