Aleksandra Mazurkiewicz – rzeźba – studium postaci

Urodziła się 26 maja 1985 roku w Warszawie. W 2005 roku ukończyła z oceną celującą Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona. W latach 2006–2011 studiowała na Wydziale Rzeźby w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową wykonaną pod kierownictwem profesora Adama Myjaka obroniła z wyróżnieniem. Aneks do dyplomu zrealizowała pod opieką promotorską prof. Hanny Jelonek. W 2009 roku w ramach programu Erasmus przebywała na stypendium zagranicznym w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (Accademia di Belle Arti di Roma), studiując w Pracowni Rzeźby prowadzonej przez profesora Donato Bianco oraz profesor Orianę Impei. Po powrocie do kraju w 2014 roku zdobyła certyfikat z języka włoskiego, wydawany przez Uniwersytet dla obcokrajowców w Sienie (Università per Stranieri di Siena). Po ukończeniu studiów (w 2011 roku) pozostała w macierzystej uczelni, podejmując pracę w Pracowni Medalierstwa prowadzonej przez prof. Hannę Jelonek. Brała udział w licznych wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą. M.in.: w 2014 roku otrzymała przyznawane przez FIDEM (The International Art Medal Federation), ufundowane przez Uniwersytet w Bergen, Stypendium dla Młodych Medalierów (Fidem Scholarship). Od 2015 roku należy do FIDEM. W 2022 roku otrzymała stopień doktora.