Terminy zjazdów w Szkole Ceramiki Ceramiq:

9 – 10 grudnia 2017
16 – 17 grudnia 2017

Z twórczością Pana Artema można zapoznać się m.in. na stronie: https://www.facebook.com/artem.dmytrenko.96

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Ceramiki „Ceramiq”.

Każda osoba zainteresowana kształceniem się w naszej szkole może wziąć udział w wybranych wykładach oraz ćwiczeniach jako Wolny Słuchacz.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 534.146.000 lub przez email: pracownia@ceramiq.pl.