Informujemy, że styczniowe warsztaty będą ostatnimi, które zachowują obecną formę i cenę. Od lutego zmiany:)