Rekrutacja

Wszystkich kandydatów zainteresowanych kształceniem w naszej szkole prosimy o przesłanie aplikacji na adres info@ceramiq.pl, lub wysłanie pocztą na adres: Ceramiq ul. Chełmska 21 bud. 4a 00-724 Warszawa. Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie szkoły.